Το Φώς είναι η ανώτερη μορφή ενέργειας στο φυσικό σύμπαν παράγοντας κύματα, παλμικές δονήσεις.

Μεταφορτώνεται στην 3σδιάστατη ορατή πορεία του προς την Γή ως χρώμα, ως ήχος για να φθάσει στην συμπύκνωση του ως φόρμα στο ανθρώπινο σώμα.