Αντιγόνη Τσεγγελή


 • • Ολιστικές Θεραπείες Ευεξίας
 • • Ασκούσα το Ζεν Σιάτσου
 • • Αισθητική
 • • Ενεργειακή Εργασία
 • • Εκπαιδεύτρια Qi Gong
 • • Εκπαιδευόμενη Πιστοποιημένη Επαγγελματίας Focusing (CFP)
 • • The International Focusing Institute NY (TIFI)
 • • Εργαστήρια, Σεμινάρια
 • • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου


Ατομικές Συνεδρίες


Eκπαιδευτικά Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σεμινάρια
 • • ΑΓΑΤΣΟΥ
 • • Ολιστικής Αισθητικής
 • • Ηχοθεραπεία
 • • Κρυσταλλοθεραπεία
 • • Λεμφική Μάλαξη
 • • Bodywork
 • • Focusing & Shiatsu


Email: antigoni@harmonize.gr
Τηλ.: 6972 835105
Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, είναι απαραίτητη η βεβαίωση νόσησης, εμβολιασμού ή rapid test, καθώς και μάσκα.

Στον χώρο τηρούνται όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα:

 • • αναλώσιμα μιας χρήσης
 • • αντισηπτικά
 • • μάσκα

Antigoni a des doigts de fée. Connaissant par coeur la carte du corps humain, ses gestes sont sûrs et précis. Un a un, elle suit les méridiens qui irriguent le dos, le ventre, la nuque, le crâne, les bras, les jambes, les doigts… Elle travaille en profondeur, débloque les noeuds, fait circuler l’énergie.

On ressort de cette séance de shiatsu régénéré et apaisé. C’est une bulle de détente et de soin que l’on s’offre. Une heure où l’on rééquilibre son corps et son esprit. Une heure pour restaurer l’harmonie en soi.Antigoni a des doigts de fée. Connaissant par coeur la carte du corps humain, ses gestes sont sûrs et précis. Un a un, elle suit les méridiens qui irriguent le dos, le ventre, la nuque, le crâne, les bras, les jambes, les doigts…

Elle travaille en profondeur, débloque les noeuds, fait circuler l’énergie. On ressort de cette séance de shiatsu régénéré et apaisé. C’est une bulle de détente et de soin que l’on s’offre. Une heure où l’on rééquilibre son corps et son esprit. Une heure pour restaurer l’harmonie en soi.

C.V.

In my experience it is very difficult to find a healing practitioner…with the knowledge, experience, sensitivity and consciousness that Antigoni has.

I feel very grateful that have found her and know that in her hands I am transformed, body, mind and s pirit each and every time. Antigoni is a rare gem-full of love.

M.H.