Σ’αυτό το εντατικό εισαγωγικό σεμινάριο θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα Μουσικά Διαπασών και τις αρμονικές που αναπτύσσονται για την Σύνθεση της Αρμονίας στα πολλαπλά πεδία του φυσικού μας σώματος. Ειδικές ασκήσεις θα βοηθήσουν στην αφύπνιση και συνειδητοποίηση του Ολογράμματος του σώματος και η βιωματική πρακτική εφαρμογή τους με τα Μουσικά Διαπασών θα δώσουν την άμεση εμπειρία της ενεργοποίησης των αυτοθεραπευτικών μηχανισμών και της ανταλλαγής αυτής της πληροφορίας.

Αναλυτικά:

  • H Σημασία της Πρόθεσης και της Εστίασης
  • Ολόγραμμα
  • Καθαρίζοντας το στατικό πεδίο και γείωση του ενεργειακού πεδίου
  • Το Σταθερό Σημείο διαμέσου του Ήχου Still Point
  • Επίδραση του ήχου στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
  • Ήχος, Εγκέφαλος και Σπονδυλική Στήλη

Ηχοθεραπεία με Μουσικά Διαπασών

Τα Μουσικά Διαπασών (Tuning Forks) φέρνουν το σώμα, το νευρικό σύστημα, τον μυϊκό τόνο και τα όργανα σε ισορροπία. Κτυπώντας τα, ακριβείς μαθηματικές αναλογίες δημιουργούν καθαρά μουσικά διαστήματα γνωστά ως Πυθαγόρειο Κούρδισμα.

Η μέθοδος είναι γνωστή ως Repatterning. Με την χρήση των Μουσικών Διαπασών το φυσικό σώμα θα επανατοποθετηθεί ώστε να κρατήσει αυτές τις αναλογίες και να ηχήσει σωστά σε όλα τα επίπεδα σώμα, ψυχή, πνεύμα.

Απευθύνεται σε όσους θέλουν να έχουν την εμπειρία για ατομική χρήση καθώς και σε αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν την δουλειά με τον ήχο στην δική τους θεραπευτική προσέγγιση και άσκηση.

  • Το σεμινάριο 1ου επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στη θεραπευτική δουλειά με τα Μουσικά Διαπασών.
  • Στο 2ο επίπεδο ολοκληρώνονται οι βασικές τεχνικές της μεθόδου.
    Τακτικές συναντήσεις για πρακτική εξάσκηση βοηθούν στην προσέγγιση και εμβάθυνση της δουλειάς με τον Ήχο στα διαφορετικά πεδία πάνω στο φυσικό σώμα για Εναρμόνιση και Ισορροπία.

Τα 2 επίπεδα του Αγάτσου συμπληρώνουν την πρακτική στην θεραπευτική εργασία για την ισχυροποίηση του Φωτεινού Σώματος.

Κόστος 150 ευρώ
το κάθε σεμινάριο

Ολιγομελή τμήματα. Κρατούνται οι covid κανόνες ασφαλείας.

H Αντιγόνη Τσεγγελή ασκεί το Ζεν Σιάτσου, την Ολιστική Αισθητική και άλλες συμπληρωματικές αγωγές υγείας. Συντονίζει ως εκπαιδεύτρια τον κύκλο σεμιναρίων Ηarmonize Agatsou και εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις της, ακολουθώντας δρόμους προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για την ανακούφιση σώματος και ψυχής. Είναι εκπαιδεύτρια συμπληρωματικών τεχνικών ευεξίας και υγείας. Συντονίζει ομάδες της ήπιας άσκησης και σύνδεσης Αναπνοής, Κίνησης και Νού. Διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου