Ενημέρωση και εργαστήριο από την Αντιγόνη Τσεγγελή, Πιστοποιημένο Μέλος και Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΣΙ.

Πώς το Σιάτσου βοηθά στην διαχείριση του στρες στην καθημερινότητα και την υγεία μας.