Βασική εκπαίδευση στις διαδικασίες της Ανάπτυξης

…Ανοίγοντας το Ολόγραμμα και εστιάζοντας την Συνειδητότητα στο Σώμα
…Ήχος, Χρόνος, Χώρος και Παρουσία
…Ήχος μέσα από τα Ενεργειακά Πεδία
…Η εμπειρία του Σταθερού Σημείου