Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Περιλαμβάνει σωματική και διανοητική μεταμόρφωση.

Η φυσική ακαμψία παράγει πάντα πνευματική ακαμψία και αντίστροφα. Τα βασανιστικά πρότυπα σκέψης συνοδεύουν τις επαναλαμβανόμενες εσωτερικές εντάσεις. Μερικές φορές αυτές οι εντάσεις είναι πολύ λεπτές, όπως με την ένταση στη γνάθο, τη γλώσσα ή τον εν τω βάθει συνδετικό ιστό. Οι άνθρωποι που σκέφτονται συνεχώς, που έχουν ξεχάσει τη θέση απενεργοποίησης του διακόπτη στην εσωτερική τους τηλεόρασή, συνήθως μιλούν και στον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο. Η σύναψη μεταξύ γλώσσας και γνάθου, απελευθερώνει και παράγει συνεχώς πολύ μικρές, αόρατες ομοιότητες. Το γεγονός ότι η ένταση είναι συχνά ασυνείδητη ή χρόνια δεν το καθιστά λιγότερο επιβλαβές. Αυτό που δεν ξέρετε μπορεί να σας βλάψει! Η συνεχής τάση, είτε συνειδητή είτε όχι, είναι μια συνεχής αποστράγγιση της ζωτικότητας και του Qi (ζωτική ενέργεια). Η κινεζική ιατρική θεωρεί ότι αυτές τις εντάσεις αποτελούν τη βάση των περισσότερων ψυχολογικών προβλημάτων.

Μερικές φορές, ακόμα και όταν οι ψυχικές σκέψεις ή η συναισθηματική συμπεριφορά έχουν σταματήσει, η φυσική ακαμψία συνεχίζεται και τελικά δημιουργεί εκ νέου την παθολογική κατάσταση. Αυτό γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ένας αρνητικός βρόχος ανατροφοδότησης. Η κατάσταση μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η μυϊκή ένταση επηρεάζει επίσης τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων, ιδιαίτερα του ήπατος. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την κινεζική ιατρική, το ήπαρ ελέγχει την ένταση στους μυς και τις συσπάσεις και επίσης βοηθά στην ελεύθερη ροή του Qi διαμέσου του σώματος. Όταν το σώμα είναι τεταμένο, το ήπαρ δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει καλά. Όταν το ήπαρ λειτουργεί ατελώς, το σώμα γίνεται τεταμένο. Και πάλι έχουμε έναν φαύλο κύκλο.

Νοητική / Συναισθηματική ένταση ↔ Φυσική τάση ↔ Ανισορροπία του ήπατος ↔ Στασιμότητα του Qi, (ζωτική ενέργεια).

Η μόνη διέξοδος από αυτόν τον βρόχο είναι η εστίαση της προσοχής. Η συνειδητοποίηση είναι το βασικό συστατικό για την χαλάρωση. Όταν ο ασκών γνωρίζει, είναι δυνατόν να αισθανθεί τι είναι λάθος και να ασκήσει κάποιο έλεγχο. Αυτό ονομάζεται tingjing, «ακούγοντας την ενέργεια». Η ακρόαση της ενέργειας οδηγεί στο dongjing, “κατανοώντας και ελέγχοντας την ενέργεια”. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ένταση και η προσπάθεια είναι τα προβλήματα, η συνειδητοποίηση και η χαλάρωση, αν και σίγουρα εμπεριέχουν εστίαση και πρόθεση, θα πρέπει να είναι αβίαστα, μια διαδικασία παραίτησης. Μπορείτε να δοκιμάσετε να χαλαρώσετε; Νομίζω πως όχι.

Η χαλάρωση είναι δίνω προσοχή χωρίς να κάνω.

Η κυριότητα της χαλάρωσης είναι μια συνεχής πρόκληση σε κάθε στάδιο άσκησης του Τσι Γκόνγκ. Πάντα φαίνεται να υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο χαλάρωσης που μπορούμε να επιτύχουμε, ακόμη και σημεία όπου μπορούμε να αφήσουμε να φύγουν και να κάνουμε λιγότερα. Η μετατόπιση από την ένταση στη χαλάρωση είναι παράλληλη με τη μετατόπιση από την απόσπαση της προσοχής και την έλλειψη εστίασης στη σιωπηρή συνειδητοποίηση. Τα κύματα του εγκεφάλου επιβραδύνουν, κινούνται από τα γρήγορα Βήτα κύματα, τα οποία χαρακτηρίζουν τη χρήση της γλώσσας και της διάνοιας, στα αργά Άλφα και Θήτα επιδεικνύοντας μια εστιασμένη, συνειδητή και διαισθητική κατάσταση.

Η έντονη παρουσία των αργών κυμάτων alpha και theta, που συνήθως παρατηρούνται στα EEF των ασκούμενων στο Τσι Γκόνγκ, υποδηλώνει επίσης ότι οι καταπιεσμένες εικόνες και συναισθήματα μπορούν να ανέβουν πιο εύκολα στην επιφάνεια της συνείδησης.

Έτσι, μπορούμε να δούμε πώς η χαλάρωση μπορεί να ενθαρρύνει την απελευθέρωση και την επίλυση συναισθηματικών προβλημάτων από δύο συμπληρωματικές προοπτικές.

Από τη μία πλευρά, καθώς απελευθερώνεται η ένταση, απελευθερώνονται επίσης τα συναισθήματα που είναι κλειδωμένα σε τεντωμένους μύες. Από την άλλη πλευρά, η σωματική χαλάρωση δημιουργεί ένα βραδύτερο μεταβολισμό, πιο αργό παλμό, πιο αργή και πιο χαλαρή αναπνοή, και πιο αργά κύματα του εγκεφάλου. Τα αργά κύματα του εγκεφάλου ανταποκρίνονται στο άνοιγμα των άκαμπτων ορίων ανάμεσα στον ασυνείδητο και συνειδητό νου, και εκεί μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα καταπιεσμένα και εμποδισμένα συναισθήματα και, ελπίζουμε, να τα εκφράσουμε και να τα απελευθερώσουμε με έναν κατάλληλο τρόπο.


The art and science of Chinese Energy Healing – author Kenneth Cohen