Αντιγόνη Τσεγγελή


 • • Ολιστικές Θεραπείες Ευεξίας
 • • Ασκούσα το Ζεν Σιάτσου
 • • Αισθητική
 • • Ενεργειακή Εργασία
 • • Εκπαιδεύτρια Qi Gong
 • • Εκπαιδευόμενη Πιστοποιημένη Επαγγελματίας Focusing (CFP)
 • • The International Focusing Institute NY (TIFI)
 • • Εργαστήρια, Σεμινάρια
 • • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου


Ατομικές Συνεδρίες


Eκπαιδευτικά Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σεμινάρια
 • • ΑΓΑΤΣΟΥ
 • • Ολιστικής Αισθητικής
 • • Ηχοθεραπεία
 • • Κρυσταλλοθεραπεία
 • • Λεμφική Μάλαξη
 • • Bodywork
 • • Focusing & Shiatsu


Email: antigoni@harmonize.gr
Τηλ.: 6972 835105

Developing Focusing as a Metaskill

in Shiatsu and Energy Work

Online course

Developing Focusing as a Metaskill within Shiatsu practice

Opening up to my body’s Know How…

Level I: Discovering and connecting to my body’s inner wisdom, (Felt Sense) possibilities and depth.

How?
 • By tuning in (by learning how to put our thoughts, voices, images, etc. temporarily to the side).
 • Learning how to disidentify and clear a space in the body to be able to track and allow a Felt Sense to come forward.
 • Developing the ability to hold a safe space for both myself and others.

 

Level II: Embodied Listening.

Accompanying myself and others by learning how the body communicates through its own unique language and begin to access and listen to my body’s inner wisdom. Understanding Interaction First…

 

Level III: Recognizing the language of the Blocking, Preventive and Standstill parts in me.

Cultivating my inner state of presence..
Introducing a new facilitative language-ing and dialogue.

 

Level IV: Responding from my state of presence to my Faultfinder(s).

A new way of relating to my inner and outer critic(s).

 

Level V: Responding from my state of presence to my Faultfinder(s).

A reprocessing of all the levels culminating in relating to my FaultFinder(s) through Focusing in Thinking at the Edge mode and if there is time and space, there is always more…

After completion of Level I-II and III all participants (focusing-shiatsu) will be admitted into our closed Focusing Life Skills group (f/b) where you may request a partner both as a Focuser and as a Companion at any time. All Focusing/Companion exchanges are usually carried out by skype or zoom.

TOTAL TRAINING FOR FLS IS 75 HOURS.

FLS as a Metaskill training comprises of the above 5 levels, (which is 60 training hours). In addition to which, it is a necessary requirement to complete a minimum of 10 hours (within 7 months from the beginning of the FLS training) of Focusing practice with a partner,( partners in the beginning will be assigned by the trainer). This is attained with equal half hour sessions both as a Companion and Focuser.

The 10 hour Focusing/Companion sessions are accompanied by 10 ½ hour Focuvisions (i.e. a total of 5 hours, usually carried out after every 2 practicing hours as a Companion/Focuser) Focuvision is a form of supervision carried out with the trainer throughout the training, discussing issues, difficulties or welcoming parts that may arise from your Focusing partnerships, as a Focuser or a Companion. This is offered free as part of the training for a period of up to 2 months after completion of the course.

An addition to this training in Focusing as a Metaskill for Shiatsu practitioners only, is after completion of level I and level II, there will be offered ,once a month, a 2 hour meeting (by zoom) with Antigoni Tsegeli,( currently qualifying as a certified focusing professional with Patricia Foster). This addition is to discuss and experientially practice how Focusing as a Metaskill may be incorporated within your Shiatsu practice. These 2 hours will provide a platform to discuss and share exercises, new findings, experiences from both yourself and with your clients, what is working and how, or even what seems to be not so beneficial. The group will be co-facilitated by Patricia Foster in relation to Focusing as a Metaskill.

It is necessary to complete the 75 hours of training in order to obtain the British Focusing Association Skills Certificate. You will also be encouraged to join the following groups:

 • Free membership of the European Focusing Association (EFA)
 • Member of the International Focusing Institute NY(TIFI)(subscription)
 • Member of the British Focusing Association(subscription- if UK resident)

 

After completion of Level I-II and III all participants (focusing-shiatsu) will be admitted into our closed Focusing Life Skills group (f/b) where you may request a partner both as a Focuser and as a Companion at any time. All Focusing/Companion exchanges are usually carried out by skype or zoom.

Patricia Foster MA

 • Certifying Coordinator TIFI. N.Y.
 • Certified Psychotherapist from the European Association of Psychotherapists- Credential ID ECP-Holder 408775
 • Person centered and Focusing Oriented Psychotherapist
 • British Focusing Association Focusing Trainer

COPYRIGHT© 2017 FOCUSING AS A LIFE SKILL ALL RIGHTS RESERVED – COPYRIGHT© 2018 HARMONIZE ALL RIGHTS RESERVED