ΑΘΗΝΑ, 8-9 -10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Παρασκευή 29/3 3: 30-8.00 + Σάββατο / Κυριακή 30-31/3 9 π.μ.-5.00μμ

Πρακτικές εφαρμογές του συστήματος των τσάκρας σε μια συνεδρία Shiatsu (ή άλλες θεραπείες) – Ιστορικό περιστατικών, κοινά συμπτώματα, σχέδια θεραπείας και συστάσεις.

 • Το 4ο Τσάκρα και η σχέση του με τον μεσημβρινό καρδιάς και πνεύμονα.
 • Το 5ο Τσάκρα στη σχέση του με τον λαιμό, τον θυρεοειδή αδένα, τα θέματα επικοινωνίας και ακρόασης.
 • Το 6ο Τσάκρα και η σχέση του με τον επιγονώδη αδένα, τα μάτια και την όραση γενικά, συμπεριλαμβανομένης της διαισθητικής όρασης.
 • Το 7ο Τσάκρα και η σχέση του με τον εγκέφαλο και το κεντρικό νευρικό σύστημα.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΣΑΚΡΑΣ

Μάθετε μέσω της εμπειρίας και της θεωρίας των Ανώτερων Τσάκρας πώς να συνδεθείτε με:

 • Το δικαίωμα να αγαπάς και να σε αγαπάς
 • Το δικαίωμα να μιλάς την ΑΛΗΘΕΙΑ σου και να εκφράζεις τον Εαυτό σου
 • Το δικαίωμα να βλέπεις και να σε βλέπουν
 • Το δικαίωμα να γνωρίζεις και να είσαι γνωστός

Ατομική επίβλεψη κάθε συμμετέχοντος και ιστορία περιπτώσεων

 • Τεχνικές Θεραπείας των Τσάκρας
 • Τεχνικές για την εργασία με τα τσάκρας
 • Η έννοια των συμπτωμάτων σε σχέση με τα τσάκρας
 • Κατηγορία και μεμονωμένος διαλογισμός που βασίζεται σε τσάκρας
 • Χρήση tsubos (acupoints) ως τσάκρα
 • Συχνά συμπτώματα που μπορούν να επιλυθούν με συνδυασμό τσάκρα / μεσημβρινό.

Συζήτηση ιστοριών και πρακτική εργασία με συμμαθητές.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους παρακολούθησαν το 1ο επίπεδο

περισσότερες πληροφορίες στο inbox