Ενεργοποίησε το Φωτεινό σου Σώμα

Ενεργοποίησε το Φωτεινό σου Σώμα

Ενεργειακά Κέντρα – Άσκηση με το Φωτεινό Σώμα Ξεκινάμε 16 Μαρτίου απογευματινές συναντήσεις κάθε Τετάρτη 8.00 – 9.30μ.μ. Είναι μια πρακτική προσέγγιση και εφαρμογή με ασκήσεις και τεχνικές που ‘ανοίγουν’ και ισορροπούν τα ενεργειακά κέντρα (chakras)....